להיות ערוך ומסוגל לאמן את המדריכים הפרוסים ברחבי ישראל.
לספק רעיונות והצעות למדריכים.
להקשיב לרעיונות והצעות של המדריכים.
היכולת להשפיע על פעילותם באופן פעיל וחיובי.
להכיר ביתרונותיהם ותרומתם להצלחתם של פרויקטים משותפים ויחודיים להם.
להכיר ולהעניק יותר לגיטימציה למעמדם ותפקידם בשטח.
לעדכן אותם במידת האפשר ולערב אותם בפרויקטים, פעילויות ואירועים.
לתת תמיכה רגשית ולעזור כדי שיוכלו להשיג את מטרותיהם.
לחנך ולכוון את המדריך להיות חלק מקבוצה, צוות.
לתמוך במטרותיו או פעולות שברצונו לבצע.
ליצור קשרים ושיתופי פעולה עם אנשים או ארגונים שמתעניינים בבית הספר להליכה נורדית.
ביה"ס נותן לך את ההזדמנות להתפתח ולצמוח עם קורסים מיוחדים וחדשניים.

המחויבות שלנו למדריכים

לתמוך, לעודד, להמריץ ולהנהיג הן הערכים של מדריכי בית הספר הישראלי

אתר האינטרנט של בית הספר
 2000 – 3000 ביקורים בחודש
רשימתם מדריכים (עם חיפוש לפי שם, האזור, העיר, כישוריו, וכו '..)
חדשות על קורסים, אירועים ופעילויות שמיועדות להכשרת מדריכים, לאימון והעשרה.
אזור שמור למדריכים בלבד ובו מידע וחומר מקצועי לעדכון ועיון.

הערוצים שלנו לתקשורת והדרכה
רשימת התפוצה ברב – מסר הכוללת 100 מדריכים ועוד 500 צועדים.
הודעות בבלוג באתר האינטרנט: אקוג'ים.
דף מקצועי בפייסבוק: אקוג'ים וביה"ס הישראלי להליכה נורדית.
מידעון חודשי משותף לאקוג'ים ולבית הספר הישראלי.