השוואה בין מקלות טיולים למקלות הליכה נורדית לפי השימוש – מאת איציק לוי

הבדלים בין מקלות לטרקינג לבין מקלות להליכה נורדית בכל תנאי שטח ומזג אויר.