הרעיון נולד בשנת 2011 מרעיון של איציק לוי מאסטר טריינר בהליכה נורדית.
בשובי מתקופת הכשרה בשנת 2011 בבריטניה החלטתי לייסד בית ספר משלי, "בית הספר הישראלי להליכה נורדית".
במהלך האימונים וההדרכות שלי בישראל בשנת 2012 , נולד המותג "הליכה נורדית ישראלית" שכולל את 3 שיטות ההליכה מקובלות כיום בעולם: שיטת אקסרסטריידר האמריקאית, השיטה הטבעית הבריטית, השיטה האיטלקית הקלאסית.

ההליכה הישראלית נותנת ביטוי לניסיון מהשטח ולרצון לתת למדריכים מענה נרחב, מקצועי, הולם ומגוון ככל האפשר בבואם להדריך את כל סוגי האוכלוסיות בישראל.
ביה"ס מקדם את פריסת ההליכה הנורדית הישראלית דרך ארגון אירועים חשובים ובזכות התמיכה המתמשכת של המדריכים הבוגרים שמארגנים אירועים גם הם.
כמו כן, בית הספר משתף פעולה עם ארגונים ומוסדות לפיתוח הליכה נורדית, הקשרים עם ארגונים ממלכתיים כגון: אשל – האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים קהילתיים בישראל, חברות עירוניות לספורט, בתי ספר לפיזיותרפיה, קופות חולים על מנת לחקור את החשיבות והשימוש בהליכה הנורדית ככלי עזר בכמה מגזרים רפואיים ומדעיים.
בית הספר הישראלי מארגן את קורסי ההכשרה למדריכי הליכה נורדית בישראל, במטרה ליצור צמיחה מקצועית עקבית ומתמשכת.
אנו מאמינים כי ערכיו של כל אדם, הם הכלי הבסיסי לצמיחה של כולם ובמיוחד לפיתוח של ההליכה הנורדית בישראל.
הצורך בהקמת בית הספר הישראלי הוכתב בעיקר על ידי העובדה, שאנו רוצים לתת מאפיינים וזהות לאומית להליכה נורדית, עם מתודת הוראה ששומרת על המרכיבים הטבעיים של ההליכה האמריקאית, הבריטית והפינית המקורית, אך מותאמת למאפיינים של האוכלוסייה הישראלית.
הגורם הרגשי והרצון להעביר את התשוקה והמקצוענות האופיינית לאוכלוסיית המדריכים שלנו, הוא כוחנו האמתי והחזק.
הרצון שלנו לאחד את כל המדריכים להתאחדות ישראלית אחת, יגרום לאמינות רבה יותר ולהיותנו חזקים ומאוחדים.