המדריך להליכה נורדית

המדריך הנורדי צועד לפסגות חדשות עטוף ביקום היפהפה


הקשר עם בית הספר הישראלי הרשמי להליכה נורדית מתחיל, כאשר החניך מסיים את הקורס ואת המחויבות לתקופת סטאז', רק לאחר מכן מקבל את תעודת ההסמכה הרשמית מבריטניה ואת חולצת המדריך עם תג מדריך מוסמך.
ההסמכה מתירה לו להתחיל הלכה למעשה, לתפקד כמדריך שמלמד ומקדם את תורת ההליכה הנורדית בארץ ישראל .

נהלי חברות המדריך בביה"ס הישראלי הרשמי להליכה נורדית
העיקרון הבסיסי המנחה הוא, תואר מדריך הליכה נורדית מוסמך שהוענק ע"י בית הספר מוענק לתמיד !!!
רישום מדריך כחבר בביה"ס הישראלי מותנה בקבלת ההסמכה ובנוסף, חובה להשתתף בהשתלמות עדכון מקצועית אחת לפחות בכל שנה.

הרחקה של מורה מחברות בביה"ס יכולה להתקיים רק מסיבות מאוד משמעותיות כגון: התנהגות לא הולמת כלפי לקוחות או מדריכים אחרים, מעשים פליליים, ובכל מקרה אחרי בחינה והחלטה של הועדה המקצועית של ביה"ס.

אם המורה אינו מתאים לחברות או שאינו מעוניין לחדש את הרישום כמדריך בביה"ס, שמו יוסר מרשימת המדריכים של בית הספר הישראלי וההנחות והזכויות לקבל סיוע מביה"ס ששמור לחברים בלבד.

חשוב לחזור ולהדגיש שבכל מקרה ההסמכה היא שלך והיא ניתנה לך לתמיד !

כרטיס מדריך
בסיום הקורס יוענק למדריך כרטיס, שבו רשום שם המדריך ודרגתו. כרטיס המדריך מאפשר לו להזדהות בפני המתענינים שהוא פוגש. הכרטיס מקנה הנחות הניתנות ברכישת מוצרים ושירותים ברשתות ובעסקים עמם יש לנו הסכם כזה.